S BĚŽNÝMI RESPIRAČNÍMI 

ONEMOCNĚNÍMI NECHOĎTE 

PROSÍM DO ORDINACE LÉKAŘE!!! 

 

ZŮSTAŇTE DOMA A POKUD

 POTŘEBUJETE PRACOVNÍ 

NESCHOPNOST 

VOLEJTE V URČENÝCH 

HODINÁCH !

ORDINACE BUDE NADÁLE  PROBÍHAT DLE 

ORDINAČNÍCH HODIN (ÚTERÝ DO 16 HODIN)

VŠECHNA OŠETŘENÍ V ORDINACI BUDOU 

VŽDY PO TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ DLE 

REŽIMU A MOŽNOSTÍ ORDINACE !!!

NENÍ VHODNÉ, ABY SE V ČEKÁRNĚ SETKÁVALI 

INFEKČNÍ PACIENTI S BĚŽNÝMI KONTROLAMI 

CHRONICKY NEMOCNÝCH PACIENTŮ

V ČEKÁRNĚ MOHOU BÝT 

MAXIMÁLNĚ 3 PACIENTI 

S ROUŠKOU !!!

BUĎTE PROSÍM OHLEDUPLNÍ VŮČI 

SOBĚ I VŮČI VÁM.

NEVOLEJTE ZBYTEČNĚ, VŠECHNA 

OPATŘENÍ A ZMĚNY JSOU NA WWW.MUDRSEHNALOVA.CZ

KROMĚ VYŘIZOVÁNÍ TELEFONÁTŮ MUSÍME TÉŽ 

PRACOVAT S OBJEDNANÝMI PACIENTY 

V ORDINACI.  Neakutní telefonáty vyřizuji v době 

11,30-12,30 hod.

      DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ  

                       MUDr.Sehnalová a sestra Ederová