Milí pacienti, je za námi rok 2020, který byl plný zvratů, zmatků, zákazů a naprosto nových informací. Všude kolem nás je respirační onemocnění způsobené koronavirem a tudíž běžná kurativa, preventivní a závodní prohlídky musely být omezeny. Přesto naše ordinace nikdy nezamkla a byli jsme se sestřičkou vždy k dispozici. Často distančně, což je péče na kterou jsme v minulosti nebyli zvyklí, ale i fyzicky. Co se změnilo jsou ordinační hodiny, které byly a již zůstanou rozdělené na infekční ordinaci a ostatní péči. Všechny pacienty v ordinaci ošetříme vždy po telefonickém objednání. Díky elektronizaci jsme v této době mohli vystavovat distančně pracovní neschopnosti, léky, žádanky na covid a další.

Přes ztíženou situaci se i nadále věnujeme všem hypertonikům, nekomplikovaným diabetikům, provádíme prevence, očkování, holter tlaku, CRP, INR – Quick…..

 

Prosím o dodržování času na objednání do ordinace a též časového úseku k telefonických konzultacím. Vím, že není vždy jednoduché se k nám dovolat, ale přednostně se věnujeme objednaným pacientům v ordinaci. Mějte trpělivost. Nevolejte zbytečně, hodně informací je na mých web stránkách.

 

Nadále platí, že v čekárně mohou být maximálně 3 pacienti s rouškami !

S respiračními onemocněními nechoďte do ordinace, ale konzultujte telefonicky.

Buďte ohleduplní k sobě i k nám.   Pečujte o své zdraví !

Choďte do přírody a mějte pozitivní mysl do dalšího roku 2021

 

MUDr. Naďa Sehnalová a Dana Ederová

Aktuální informace naleznete: https://www.mudrsehnalova.cz/