Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ NEREGISTRUJEME NOVÉ PACIENTY.

POUZE NOVĚ REGISTRUJEME DĚTI RODIČŮ, KTEŘÍ JSOU U NÁS REGISTROVÁNI.

 

Dle posledních informací je možno se zaregistrovat v ordinaci VŠEOBECNÝ LÉKAŘ v Neratovicích nebo na Mělníku.

 

PLATNOST DO ODVOLÁNÍ.

 

MUDr.Naděžda SEHNALOVÁ

 

Milí pacienti, klienti.

Krátce se zastavím nad rokem 2018.

Byl to další rok s probíhající elektronizací zdravotnictví, ale i přesto přibylo více administrativy. Odešli někteří starší kolegové z ambulancí bez náhrady. Prodlužují se termíny k ambulantním vyšetřením. Rozšiřují se kompetence praktických lékařů, přibývá stále více práce a čas strávený v ordinaci s pacientem se prodlužuje. Lidé se dožívají vyššího věku a mnohdy bývá složitější komunikace, mají více diagnos a z toho vyplývajících kontrol a dispenzarizací. Často řešíme sociální zázemí pacientů.

I v naší ambulanci se navýšil počet registrovaných pacientů též díky tomu, že probíhá výstavba nových domů. Začátkem roku 2019 jsem z kapacitních důvodů musela vyhlásit stop stav a neregistrujeme nové pacienty. Bohužel bych se nemohla plně věnovat všem tak, jak bych chtěla. Výjimkou jsou děti od pediatrů - rodičů registrovaných u nás.

 

V ordinaci provádíme léčebně preventivní i závodní péči.

Preventivních prohlídek jsme v roce 2018 provedli 950, očkování proti chřipce a proti pneumokoku, které jsou hrazené ze zdravotního pojištění ve věku nad 65 let 340, preventivních vyšetření na stolici 320.

Byla bych ráda, kdyby se více lidé zabývali prevencí a zdravým životním stylem, než- li vyhledáváním lékaře při každé maličkosti.

Podle evropských statistik nemáme nejméně lékařů, ale máme největší návštěvnost pacientů v ordinacích. Zneužívá se lékařská péče a máme vysokou zdravotnickou negramotnost. Pokud se nezmění politický přístup a přístup lidí ke svému zdraví, nebude naše zdravotnictví zvládat nápory pacientů a zhroutí se.

 

OPĚT BYCH SI DOVOLILA ZDŮRAZNIT, ABY JSTE VYHLEDÁVALI LÉKAŘE, JEN KDYŽ JE TO NUTNÉ!  ABY JSTE ŽÁDALI PO SVÝCH OŠETŘUJÍCÍCH DISPENZARIZUJÍCÍCH ODBORNÝCH LÉKAŘÍCH, ABY VÁS KOMPLEXNĚ ZABEZPEČILI ( vč. receptů,neschopenek, doporučení, sanitky…)

 A HLAVNĚ, ABY JSTE PRO SVÉ ZDRAVÍ UDĚLALI SAMI MAXIMUM.

               

        Přejeme všem rok 2019 s úsměvem a respektem k ostatním.    

                                                   MUDr. Naďa Sehnalová a Dana EderováAktuální informace naleznete: https://www.mudrsehnalova.cz/