Pro omezenou kapacitu registrovaných pacientů od ledna 2018 přijímáme nové pojištěnce omezeně. Určitě přijmeme mládež, která se registruje od pediatra a bydlí v rajónu. Ostatní jen po dohodě s lékařem. Omlouvám se, ale vzhledem k velkému počtu pacientů bych se nemohla plně všem věnovat. Děkuji za pochopení N. Sehnalová

Pacienti, přátelé.

Zhodnocení roku 2017 je přibližně stejné jako v minulém roce. Nastíním Vám pohled do budoucna.

V roce 2018  nám MZČR připravilo mnoho nepříjemných změn, které se dotknou nejvíce zdravotnických zařízení typu ambulancí a praktických lékařů. Někteří z Vás již tyto „novinky“ zaregistrovali v rámci sdělovacích prostředků. Ve zdravotnictví (a nejen tam) neustále přibývá administrativy, příkazů, zákazů vydávaných MZČR. Lékaři mají povinnost od 1.1.2018 psát elektronické recepty, které jsou nekoncepční, nedořešené a hlavně v současnosti nepřináší nic positivního. Naopak celý proces vyšetření a preskripce e-receptů  bude trvat u lékařů delší dobu a budeme všichni doufat, že se PC nebo internet nezasekne. E-recepty jsou jen začátek roku, poté bude EET, ochrana osobních údajů (nařízení EU)….. Situace se ve zdravotnictví, které až doposud v ČR sponzorovali zdravotníci, zhorší!  Kvůli těmto změnám starší kolegové odchází do důchodu a nemají za sebe náhradu, proto se sníží dostupnost ambulantních lékařů některých regionů, prodlouží se objednací doby a čas pro pacienty bude okraden kvůli narůstající byrokracii.

Toto jen úvodem, aby jste i vy, kteří potřebujete ošetření od lékaře byli informováni.

Od 1.1.2018  pokud budete žádat o recept na léky je nutné si tyto léky vypsat na lístek se jménem a datem narození a předat sestře, e-recept nelze stornovat! E-recept se bude připravovat do 2 dnů od nahlášení (nikoliv na počkání, toto není možné zabezpečit) a měl by být předán pouze té osobě, která o něj žádá (dle MZČR). Prosím tedy o nahlášení včas z Vaší strany.

Zrovna tak jiné administrativní úkony budou provedeny do týdne, pokud bude někdo trvat na expresním vyhotovení, bude mu účtován poplatek dle ceníku.

OBRAŇTE SE TRPĚLIVOSTÍ  A TOLERANCÍ A VYHLEDÁVEJTE LÉKAŘE, JEN KDYŽ JE TO NUTNÉ! ŽÁDEJTE PO SVÉM OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘI, KTERÝ VÁS DISPENZARIZUJE VE SVÉ AMBULANCI, ABY SE O VÁS KOMPLEXNĚ POSTARAL (od receptů,pracovních neschopenek, doporučení, sanitky…).Je to jeho povinností a od roku 2018 toto nemohu zajišťovat.

Snažte se o své zdraví starat sami zdravým životním stylem.

Snad rok 2018 zvládneme bez větších stresů.      MUDr.N.Sehnalová